Huurvoorwaarden pagodetenten en koelwagen
 

1. Toepassing algemene voorwaarden

Behoudens schriftelijke en uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing tussen ME-RentEvent en de huurder. Deze hebben voorrang op deze van de huurder tenzij anders vermeld door ME-RentEvent. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle acties (o.a. leveringen, afhalingen, transport, aanbiedingen, plaatsingen en overeenkomsten) tussen ME-RentEventen de huurder. Deze regels gelden zowel voor de afgevaardigde van de huurder, diegene die het contract ook mag tekenen maar dan ten volle 100% aansprakelijk wordt gesteld voor het naleven van het contract.

2. Duur van het contract

De huur gaat in van op het moment vermeld in het contract opgesteld door ME-RentEvent, dit is meestal het moment dat het gehuurde materiaal wordt overgedragen aan de huurder tenzij anders vermeld. De huurder is verboden om het gehuurde uit te lenen om door te verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van ME-RentEvent.

3. Transport - Levering

De huurder zelf draagt tijdens de huurtermijn, dus ook tijdens het transport heen en terug indien de huurder het materiaal komt afhalen, het risico voor verlies en beschadiging van het gehuurde. Indien door de zorgen van ME-RentEvent het transport wordt gedaan naar een op voorhand vermelde plaats dient de huurder ervoor te zorgen dat de huurder of de afgevaardigde van de huurder ter plaatse is voor het contract te tekenen en de betaling te voldoen. Zowel bij de levering als bij het ophalen van de materialen moet de plaats goed bereikbaar zijn. Indien er niveauverschillen zijn door trappen of borduren, muurtjes of oneffen grond moet dit op voorhand vermeld worden. Als de doorgangsruimte kleiner/smaller is dan 1m breed en 2m hoog, dan dient dit ook op voorhand vermeld te worden samen met de juiste afmetingen.

4. Risico

ME-RentEvent kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen met of door het gehuurde materiaal. De huurder moet desgewenst zelf voor een verzekeringscontract zorgen.

5. Aansprakelijkheid van de huurder

De huurder is in alle gevallen aansprakelijk voor het gehuurde materiaal en dient dit ook terug af te leveren of te overhandigen in de staat zoals afgehaald of geleverd was. De huurder of de afgevaardigde van de huurder dient ervoor te zorgen dat de levering vlot kan gebeuren en dat de leveringsplaats op voorhand is vrijgemaakt van allerlei voorwerpen zoals bloempotten, speeltuigen, stoelen, tafels, ... indien de persoon die de levering doet voor ME-RentEvent dit nog moet doen, komt er een extra kost van minimum 25€ bij, de welke elke 15min extra werk verhoogd wordt met 25€.

6. Schade

De huurder is verplicht bij schade ME-RentEvent meteen telefonisch op de hoogte te brengen. Als blijkt dat de schade uit normale slijtage is ontstaan zal de huurder hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Brandplekken of elke andere schade aan linnen dienen meteen bij het ophalen vergoed te worden.

7. Huurprijs

Er wordt geen korting toegestaan wanneer de effectieve huurtermijn korter is dan de forfaitaire. Alle leveringen dienen cash betaald te worden of vooraf door overschrijving na onderlinge overeenkomst tussen de huurder en ME-RentEvent. ME-RentEvent heeft het recht de huurprijzen aan te passen voordat het contract getekend wordt door de huurder. Bij laattijdige betaling na uiterlijke betalingsdatum (binnen de 30 dagen na facturatiedatum), conform met de wetgeving 2013, komen er 50€ administratieve onkosten bij, en elke nieuw begonnen maand na de uiterlijke betalingsdatum wordt het totaal te betalen bedrag verhoogd met 4%.

8. Weersomstandigheden

Voor de veiligheid van de huurder kan ME-RentEvent het contract verbreken zonder dat hierover een schadevergoeding staat tegenover de huurder. Voor de veiligheid van de huurder moeten de tenten en springkastelen bij stormweer of bij wind hoger dan 5 Beaufort leeg zijn, ook hevige sneeuwval of andere extremen die een gevaar kunnen zijn voor de veiligheid van inzittenden. Bij onweer of hevige wind moeten de tenten volledig gesloten zijn voor eigen veiligheid, anders fungeert de tent als windvanger. Personen die dan nog aanwezig zijn binnen de tent of op het springkasteel zijn volledig op eigen risico aanwezig waardoor ME-RentEvent niet en nooit verantwoordelijk kan gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

9. Ontbinding van de huur

Het niet afhalen van gehuurde, het niet in ontvangstnemen van gehuurde materialen of attributen op afgesproken datum. Ontslaat de huurder er niet van een minimum forfaitair bedrag van 50% van de huursom te vergoeden aan ME-RentEvent. De huurder kan het contract verbreken door minstens 14 dagen of vroeger vooraf de startdatum van het contract per mail het contract te annuleren.

10. Aanpassingsrecht

ME-RentEvent heeft ten allen tijde het recht om deze voorwaarden aan te passen zo lang het niet ten onrechte lopende huurcontracten van huurders in hun negatieve zou veranderen.

11. Betalingsvoorwaarden

Bij het leveren moeten alle gehuurde materialen cash betaald worden, indien de huurder dit via overschrijving wenst, moet dit vooraf gestort worden op de rekening van ME-RentEvent zonder uitzondering. Bij laattijdige betaling wordt het te betalen bedrag met 50€ vermeerderd, daarbovenop elke nieuw begonnen maand met 4% op het totaal te betalen bedrag verhoogd conform met wetgeving 2013.

Huurvoorwaarden springkastelen
 

- Het gebruik van het springkasteel is verplicht onder toezicht van een volwassenen.

- Niet klimmen op de muren van het springkasteel.

- Verboden te betreden met schoenen.

- Bij het opzetten en afbreken van het springkasteel is altijd een persoon van de organisatie aanwezig.

- Verboden scherpe voorwerpen mee te nemen op het springkasteel.

- Eten, drank en andere vloeistoffen zijn niet toegestaan.

- Bij regen blijft het springkasteel opgeblazen, enkel bij onweer mag het springkasteel worden afgelaten en de stekker uit trekken, blower en verlengkabel binnen zetten.

- Na plaatsing is herzetten niet meer mogelijk.

- Nooit aflaten wanneer er nog kinderen op aanwezig zijn.

- Verboden te betreden met gloeiende of brandende voorwerpen.

- Opletten dat kinderen niet aan de blower en stekker komen.

- Niet springen op de opstap van het kasteel.

- Bij een defect tijdens de huur periode dient u ons onmiddellijk te verwittigen op het nr: 0496969842.

- Bij een defect of beschadiging komen wij ter plaatse om de schade vast te stellen.

- De eventuele herstelling zullen dan ook aan u gefactureerd worden

- De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik van het springkasteel, schade aan grasvelden en andere ondergrond of aan elektrische installaties.

- De betaling van het gehuurde springkasteel gebeurt contant bij levering.

- Indien u een factuur wenst gelieve dit op voorhand te melden.

- Het springkasteel mag nooit op kiezelstenen geplaatst worden.

- Het is niet toegelaten om het springkasteel zelf te herzetten.

- Bij overnachting dienen zowel de blower als de verlengkabel 's nachts binnen gehaald te worden, om diefstal en beschadigingen te voorkomen.

- Indien het springkasteel na gebruik heel vuil is, of er zijn sporen van eten in terug te vinden, worden er extra poetskosten aangerekend aan 30€/u.

© ME-RentEvent - Webdesign: DecoNet Computers BVBA - 2015